Υπηρεσίες

Η PRAXIS121 και οι συνεργάτες της θα σας υποστηρίξουν τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και στη φάση δέσμευσης του αναπτυξιακού σας ταξιδιού. Το μοντέλο ενασχόλησής μας απευθύνεται και στις 3 πλευρές του κύβου συνέργειας: ο καταναλωτής / αγοραστής, ο συνεργάτης λιανικής και το brand / κατασκευαστής, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητες υλοποίησης και μακροζωίας για τις πρωτοβουλίες σας.

Planning Services

Engagement Services

Εμπειρία σε καταναλωτικά αγαθά