Υπηρεσίες

Υπηρεσίες διαχείρισης έργου και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Η PRAXIS121 και οι συνεργάτες της θα σας υποστηρίξουν τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και στη φάση δέσμευσης του αναπτυξιακού σας ταξιδιού. Το μοντέλο ενασχόλησής μας απευθύνεται και στις 3 πλευρές του κύβου συνέργειας: ο καταναλωτής / αγοραστής, ο συνεργάτης λιανικής και το brand / κατασκευαστής, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητες υλοποίησης και μακροζωίας για τις πρωτοβουλίες σας.

Σχεδιασμός και διεκπεραίωση Workshop

Agile project management

Αξιολόγηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων, Εκπαίδευση και Coaching

Εμπειρία σε καταναλωτικά αγαθά